Competence Management

Competence Mangement in de O&G industrie VQ-POH3

WAT HOUDT VQ-POH3 PRECIES IN?

De afkorting VQ-POH3 staat voor “Vocational Qualification” en zegt eigenlijk niets meer dan dat iemand gekwalificeerd is voor een bepaald beroep. De opleiding is er op gericht dat de persoon in de praktijk (op zijn of haar werk locatie) aantoont zijn vak te beheersen. De meest gekozen opleiding binnen de olie & gas industrie is POH-3 en staat voor Processing Operations Hydrocarbons level 3. De opleiding bestaat uit een theoretisch deel, een praktijk deel en een eindtoets of wel assessment. De praktijk bestaat uit een lijst van minimaal 8 processen waaronder bijv. gas treatment, gas compression, pipeline pigging, testing emergency safety systems, die de cursist binnen 2 jaar moet uitvoeren. Deze 8 processen zijn de belangrijkste systemen die op een locatie voorkomen. Uiteraard kunnen er zoveel processen worden toegevoegd als gewenst is. Daarnaast moet de cursist een portfolio opbouwen. Dit gebeurd in een online competentie platform zodat de portfolio altijd toegankelijk is voor zowel de cursist als de assessor. De e-portfolio bestaat uit rapporten van de praktijkopdrachten, plus de commentaren van de assessor. Alle 8 processen worden afgesloten door een eindtoets of wel assessment. Elke kandidaat wordt begeleid door iemand in de directe werkomgeving. Na het succesvol voltooien van alle assessment krijgt de kandidaat het internationaal erkende certificaat van OPITO/SQA.

TCS biedt begeleiding bij het opzetten van deze competence management systemen en levert:
– (Lead) Assessoren (SQA certified)
– (Lead) Internal Verifiers (SQA certified)
– Centre Coordinator/consultancy
– Begeleiding bij e-portfolio’s

Wij hebben ruimte ervaring met het accrediteren van bedrijven zodat zij een zelfstandig training centre worden onder de SQA (Scottisch Qualification Authority). Bedrijven krijgen de mogelijkheid zelfstandig  haar operator technicians op te leiden én certificeren zonder tussenkomst van andere trainingsinstituten. VQ-POH3 is een continue beschikbare interne opleiding met een internationaal erkende standaard vastgesteld door OPITO/NOS.  Uiteindelijk doel is dat alle operators aantoonbaar competent zijn en op zelfstandige en op veilige wijze op de off/onshore locaties hun taken en verantwoordelijkheden kunnen uitvoeren.

Het vergt een behoorlijke dosis discipline van de kandidaat om het VQ-POH3 traject te voltooien. Deze inzet wordt niet alleen beloond met een verdieping van kennis en kunde maar tevens met een (internationaal) breed erkend certificaat. Daarnaast kan uw bedrijf goed opgeleide operators voor langere tijd aan zich binden waarbij de mogelijkheid bestaat door te groeien binnen de organisatie.

VQ-POH3 biedt grote meerwaarde

De grote meerwaarde van het VQ traject ten opzichte van andere opleidingen is dat, vooral voor de cursisten het een internationaal breed gedragen erkenning geeft. De gestandaardiseerde structuur wordt door OPITO/NOS gecontroleerd. OPITO is in zekere mate de Engelse tegenhanger van de Nederlandse NOGEPA. Een IV controleert de assessor of het VQ proces correct gevolgd is en of de kandidaat alle OPITO criteria heeft benoemd en uitgevoerd. Door deze beoordeling kan de kandidaat vooruit komen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit en dus de veiligheid in de branche. Een groot voordeel ten opzichte van andere proces opleidingen is dat er veel meer een ‘eigen beschrijvende uitleg’ gegeven kan worden over processen en werktuigen. Bij de  beoordelingsafwegingen wordt gekeken naar persoonlijke kennis, ervaring en inzichten, plus dat het hele traject over een periode loopt van maximaal 2 jaar. De coaching en begeleiding van de eigen collega’s en supervisors draagt bij om competenties met meer betrokkenheid te verwerven dan andere meer ‘schoolse’ opleidingen.

Bekijk onze pagina van OneFile voor e-portfolio oplossingen voor work-based trainingen:

ONEFILE